Thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng hoặc Internet Banking

Quý khách có thể đến bất kì Phòng giao dịch ngân hàng, ATM hoặc sử dụng tính năng Internet Banking để chuyển tiền vào một trong các tài khoản sau:

Ngân hàng Vietcombank:
     Tên tài khoản: Trần Văn Thống
     Số tài khoản:   0061001069426
     Chi nhánh:      Nha Trang, Khánh Hòa

Ngân hàng Techcombank:
     Tên tài khoản: Trần Văn Thống
     Số tài khoản:   19035934569015
     Chi nhánh:       Thành Phố Hồ Chí Minh